ჭიათურის  პირველი საჯარო სკოლა

 ელ.ფოსტა: chiatura1@mes.gov.ge

მისამართი - ჭიათურა, ნინოშვილის ქუჩა #50

 

ჭიათურის მეორე საჯარო სკოლა

ელ.ფოსტა chiatura2@mes.gov.ge

მისამართი - ჭიათურა, ტოლსტოის ქუჩა#4


ჭიათურის მესამე საჯარო სკოლა

ელ.ფოსტა: chiatura3@mes.gov.ge

მისამართი - ჭიათურა, 9 აპრილის ქუჩა#2

 

ჭიათურის მეოთხე საჯარო სკოლა

ელ.ფოსტა: chiatura4@mes.gov.ge

მისამართი - ჭიათურა, ნიკოპოლის ქუჩა #14

 

ჭიათურის მეხუთე საჯარო სკოლა

ელ.ფოსტა: chiatura5mes.gov.ge

მისამართი - ჭიათურა, გოგებაშვილის ქუჩა #12

 

ჭიათურის მეშვიდე საჯარო სკოლა

ელ.ფოსტა: chiatura7@mes.gov.ge

მისამართი - ჭიათურა, ცხოვრებაძის ქუჩა #11

 

ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ჭიათურის მართლმადიდებლური სკოლა

ელ.ფოსტა: martlmadidebluriskola@gmail.com

მისამართი - ჭიათურა, ერისთავის #1