ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება 2016 წლის საგაზაფხულო გაწვევასთან დაკავშირებით

 

 ბრძანება N 51 115