ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი

განმარტებითი ბარათი 2024

დანართი

დადგენილება

პრიორიტეტების დოკუმენტი

საშუალოვადიანი_გეგმა_პირველადი_2024-2027_წლები

საკუთარი შემოსულობები

მოქალაქის_გზამკვლევი

მესამე_კვარტლის_შესრულების_ანგარიში

განმარტებითი ბარათი 2023 წლის შესრულებაზე

2023_წლის_ბიუჯეტის_შესრულება

შესრულების დანართი

კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი - 2023

დაფუძნებული ორგანიზაციების შესრულებები - 2023

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი

განმარტებითი ბარათი 2023

დანართი

დადგენილება

პრიორიტეტების დოკუმენტი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი

განმარტებითი ბარათი 2022

ინფორმაცია

კაპიტალური პროექტების დანართი

დადგენილება

პრიორიტეტების დოკუმენტი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი

2020 წლის ბიუჯეტის იანვარ-სექტემბრის თვის ანგარიში

საკუთარი შემოსავლები

2021 წლის ბიუჯეტის განმარტებითი ბარათი

2021 - ბიუჯეტის დადგენილების პროექტი

2021-2024 საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

ჭიათურა 2021-2024  პრიორიტეტების დოკუმენტი

ჭიათურა 2021-2024 კაპიტალურის განმარტება

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

2019-წლის-ბიუჯეტის-იანვარ-სექტემბრის ანგარიში 

საკუთარი შემოსავლები

ჭიათურის 2020 წლის ბიუჯეტის განმარტებითი ბარათი

ჭიათურის 2020 წლის ბიუჯეტის დადაგენილება

ჭიათურა 2019-2022  პრიორიტეტების დოკუმენტი

ჭიათურა 2019-2022  საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

ჭიათურის 2019-2020 წლების ბიუჯეტის კაპიტალურის განმარტება

 

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი
განამარტებითი ბარათი
პრიორიტეტები

 

 

2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი

განმარტებითი ბარათი

დადგენილების პროექტი

 

2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი

 

2014 წლის ბიუჯეტი 


2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი


2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი


საკანონმდებლო ბაზა www.matsne.gov.ge