ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის განკარგულებები

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის განკარგულებები