ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული

 სამსახურის კოორდინაციის განყოფილება

 

 ხათუნა ცერცვაძე - კოორდინაციის განყოფილების უფროსი

რატი ცხადიაშვილი - მთავარი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებთან

მუშაობის საკითხებში

 

1. მურმან ხვედელიძე – გამგებლის წარმომადგენელი კაცხის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

2. ზვიდ ცერცვაძე – გამგებლის წარმომადგენელი ვაჭევის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

3. არჩილ ჯაფარიძე – გამგებლის წარმომადგენელი ხრეითის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

4. იმედა ხვედელიძე –  გამგებლის წარმომადგენელი რგანის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

5. კობა სამყურაშვილი –გამგებლის წარმომადგენელი სარქველეთუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

6. მალხაზ ჯაჯანიძე – გამგებლის წარმომადგენელი წირქვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

7. როინ ხუციშვილი –გამგებლის წარმომადგენელი ხვაშითის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

8. მალხაზ ბრეგვაძე –გამგებლის წარმომადგენელი ზოდის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

9. როლანდ მოცრაძე – გამგებლის წარმომადგენელი ითხვისის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

10. პაატა ტყემალაძე – გამგებლის წარმომადგენელი პერევისის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

11. შუქრი შეყილაძე –  გამგებლის წარმომადგენელი ნიგოზეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

12. იოსებ ნოზაძე –გამგებლის წარმომადგენელი მანდაეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

13. ირაკლი ბიწაძე – გამგებლის წარმომადგენელი სვერის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

14. დავით ხოჯანაშვილი –  გამგებლის წარმომადგენელიგეზრულის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

15.  მალხაზ სამყურაშვილი –  გამგებლის წარმომადგენელი ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში.