ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა

საკითხებზე მომუშავე საბჭოს მე-4 სხდომის დღის წესრიგი

იხილეთ დღის წესრიგი

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭომ მიმინარე წლის 27 აპრილს სხდომა ჩაატარა.

 

გთავაზობთ საბჭოს ოქმს

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭომ 2017 წლის 13 ივლისს სხდომა ჩაატარა.

 

სხდომის ოქმი

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა

 

საკითხებზე მომუშავე საბჭოს სხდომის ოქმი

 

იხილეთ ოქმი


იხილეთ ოქმი N4